DIEM Sport, Bulgaria. Sportwear manufacturer and wholesaler!
Custom cycling jerseys, custom printed bike shorts, bib shorts, warmers, jackets, scarves, bandanas
eng version
Sublimation printed soccer uniforms, jerseys and shorts, goalkeepers sets
 

На 23.12.2015 г. „Дием 2 “ ЕООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0092-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.
Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет на фирма "Дием 2" ЕООД“
Срокът за изпълнение на Договора беше 10 месеца, като проектът стартира на 23.12.2015 г. и приключва на 23.10.2016 , но проектът бе изпълнен успешно и бе приключен на 20.09.2016
Основни дейности по проекта бяха :
• Дейност за подобряване на производствените процеси;
• Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
Общата цел на проекта бе повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "ДИЕМ 2" ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване.
Специфични цели на проекта са:
• Разширяване на производствения капацитет и увеличаване на оборота на предприятието.
• Увеличаване на експортния потенциал и експанзия на нови пазари.
• Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
• Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат.
Реализираните инвестиции в настоящия проект представляват етап от последователното изпълнение на стратегията ни за развитие и допълват и надграждат реализираните от нас инвестиционни проекти през последните години. Постигането на проектните цели оказва пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
Към 20.09.2016 г. проектът е успешно приключен и всички дейности са изпълнени качествено и в срок.
Общият бюджет на проекта е на стойност 879 122.07лв., като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 615 297.55 лв.
Проект BG16RFOP002-2.001-0092-СО1 „Подобряване на производствения капацитет на фирма "Дием 2" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тръжна Документация на Дием 2 ЕООД, По ДБФП BG16RFOP002-2.001-0092-C01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С предмет: “Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на следните ДМА“:
Обособена позиция 1 - Робот за автоматично кроене - 1 брой
Обособена позиция 2 - Сублимационен принтер "Първи вид"- 3 броя; Сублимационен принтер "Втори вид"- 2 броя
Обособена позиция 3 - Термосферна преса - 1 брой; Термосферен каландър - 1 брой
Обособена позиция 4 - 1-иглова електронна машина за зиг-заг бод - 1 брой; 1-иглова високо-технологична права машина за прав двулицев шев - 4 броя; Eлектронна копчешиеща машина - 1 брой; Високо скоростна двойно покривна машина с цилиндрично рамо - 2 броя; Петконечна ръкавна покривна машина с ляв нож - 1 брой; Четирииглов флатлог с полусуха глава - 2 броя; 4- конечен оверлог- 4 броя
Документи за сваляне:

начало :: за нас :: каталог :: поръчки :: дизайни :: контакт :: колоездачни екипи :: мотокрос екипи :: лекоатлетически екипи :: пейнтбол екипи :: футболни екипи :: модели

ДИЕМ 2 ЕООД, 4004 Пловдив, ул. "Славееви гори" 35, тел. 0887 545 898/ 0899 148 388, e-mail: info@diem2.com